Ekomat

Ekomatgruppen informerar om och propagerar för:

  • livsmedel, som är framtagna utan genmodifiering och odlade så miljövänligt som möjligt, helst ekologiskt
  • närodlat
  • Bra miljöval-märkta produkter (SNF:s eget märke), gäller t ex papper och tvättmedel
  • arbetar aktivt med att skapa en större spridning och efterfrågan på ekologisk mat genom höstens Ekomatmarknad i Båstad

Kerstin Junker-Lönnerholm – 0431-36 53 36
Lotta Luttrop – 0431-45 03 00
Erica Elmberg – 0431-452164
Ylva Hultberg – 0431-36 96 01
Eva Sterner – 0431-260 76