Arbetsgrupper

Programgruppen

Gruppen utarbetar kretsens program

Klimatgruppen

Klimatgruppen jobbar för att sprida kunskap och information om klimatfrågor

Ekomatgruppen

Gruppen jobbar för ekologiskt och närodlat.
Driver arrangemanget Ekomat marknaden som hålls i Båstad under september.

Naturvårdsgruppen

Jobbar för biologisk mångfald genom att sköta föreningens slåtterängar

Samhällsgruppen

Jobbar med samhällsplaneringsfrågor och bidrar med lokalkunskap i samband med yttranden.

Exkursionsgruppen

Gruppen som vill ut i naturen tillsammans. Gruppen är för tillfället i ide.
Det behövs nya samordningskrafter.