Samhälle

Samhällsgruppen arbetar med miljöfrågor i samhällsutvecklingen.

Sammankallande:
Pål Abrahamsson – 070 395 01 18