Samhälle

Samhällsgruppen arbetar med miljöfrågor i samhällsutvecklingen.

Sammankallande:
Pål Abrahamsson – 0431-36 06 85