Vad vi gör!

Mycket av arbetet i föreningen sker i våra intressegrupper. Du är mycket välkommen att bli aktiv i den grupp du är intresserad av.

Programgruppen

Gruppen utarbetar kretsens program

Klimatgruppen

Klimatgruppen jobbar för att sprida kunskap och information om klimatfrågor

Ekomatgruppen

Gruppen jobbar för ekologiskt och närodlat och driver arrangemanget Ekomatmarknaden som hålls i Båstad under hösten.

Ängsgruppen

Jobbar för biologisk mångfald genom att sköta föreningens slåtterängar

Samhällsgruppen

Jobbar med samhällsplaneringsfrågor och bidrar med lokalkunskap i samband med yttranden.

Exkursionsgruppen

Gruppen som vill ut i naturen tillsammans är för tillfället vilande och behöver nya samordningskrafter.