Gåvobrev

NFB_GavobrevEx

Som ett bevis på den gåva man lämnar till kretsen Naturskyddsföreningen Bjäre erbjuds ett gåvobrev.

För att kunna överlämna gåvobrevet önskas följande information.

För minnesgåvor: ev hälsningsfras och namnen på givarna samt en adress att skicka gåvobrevet till.

Övriga gåvor och donationer: Syftet med gåvan och namnen på givarna samt adress att skicka gåvobrevet till.