Gåvobrev

NFB_GavobrevEx

Som ett bevis på den gåva man önskar lämna till kretsen Naturskyddsföreningen Bjäre erbjuds ett gåvobrev.

För att kunna överlämna gåvobrevet önskas följande information

För minnesgåvor: ev hälsnings fras och namnen på givarna samt en adress att skicka gåvobrevet till.

Övriga gåvor och donationer: Syftet med gåvan och namnen på givarna samt adress att skicka gåvobrevet till.