Bjud in naturen i din trädgård

Onsdagen den 12 februari John Strand från Hushållningssällskapet delar med sig av sina gedigna kunskaper om hur man får biologisk mångfald i trädgården. Vi träffas klockan 19 i aulan i Förslövs skola. Vi planerar en studiecirkel – ”Mer natur i trädgården” Med årsboken ”Naturligtvis” som inspiration och kunskapskälla tar vi oss runt i varandras trädgårdar […]

Läs mer

Programmet för våren 2020

Är du medlem i föreningen har du fått programmet i din brevlåda. Du kan också läsa det i denna länk. Alla är välkomna till våra aktiviteter. Årets första aktivitet äger rum på tisdag den 14 januari klockan 18.30 i aulan, Kunskapscentrum vid Båstad bibliotek. Då lär oss Inger och Mats Runesson hur man anlägger och […]

Läs mer

Blommande ängar och vägkanter – tisdag 14 januari

En äng är lätt att sköta, vacker att se på och gynnar biologisk mångfald. Inger och Mats Runesson från Pratensis AB har lång erfarenhet och lär oss allt om att anlägga och sköta en äng. Tid och plats: Kl 18.30, aulan Kunskapscentrum ingång biblioteket Båstad. Ansvarig: Kerstin Junker Lönnerholm, 070 880 38 06 Välkommen! Läs […]

Läs mer

Vad lever i havet runt Bjäre? 19 november kl 19

Vilka nykomlingar har kommit hit på gott och ont? Hur går det för vårt hav påverkat av övergödning och klimatförändringar? Marinbiolog Kristin Johansson berättar och förklarar initierat allt detta för oss nyfikna och intresserade. Tid: 19 november klockan 19-21 Plats: Aulan Kunskapscentrum Båstad Läs mer på www.mitthav.nu  

Läs mer

Klädbytardag 5 oktober – OBSERVERA TIDEN!

VI HAR TYVÄRR ANNONSERAT FEL TID FÖR KLÄDBYTARDAGEN I VÅRT PROGRAM. NEDANSTÅENDE TID GÄLLER. I samarbete mellan ABF, Naturskyddsföreningen Bjäre och Båstads kulturavdelning har vi vår klädbytardag för alla åldrar i Båstads kommun. Lämna in de plagg du vill byta, max 10 plagg, hela och rena. Du får en biljett som ger dig rätt att […]

Läs mer

Vi vandrar på Skåneleden

Denna höst vandrar vi tillsammans delsträckan Torekov till Ängelsbäck. Vi kollar fåglar, hav och land med någon kännare av denna trakt. Återfärden organiseras. Ta med matsäck. Tid och plats: kl 09.30 – ca 3 timmar. Samling Torekovs parkering vid småbåtshamnen. Anmälan: Du som änskar återfärd ring Eva Werner 0702 82 98 04 eller Gunilla Abrahamsson […]

Läs mer

Laxens år 2019

Överlever laxen i Halland? Alla natur-, vatten- och fiskintresserade hälsas välkomna till två spännande dagar i Södra Halland. Laholm 14 – 15 september – Seminarium och exkursion Under denna helg erbjuds du goda kunskaper om laxens möjligheter att kunna finnas kvar i de halländska åarna. Du får genom fältexkursioner se lyckade projekt för att stödja […]

Läs mer