Klimat

isbjorn

 Vill du hjälpa till att  bromsa klimatförändringarna? Gå med i klimatgruppen, Naturskyddsföreningen Bjäre!

Klimatgruppen är ett intresseforum i syfte att skapa delaktighet och utbyta kunskap för klimatomställningen. Hur kan man jobba med stora klimatfrågor på ett lokalt plan? Ett sätt är att jobba för att knyta ihop näringslivet, det offentliga och civilsamhället i nya samverkansformer för att gemensamt utveckla verksamma gemensamma akiviteter för klimatomställningen.

Vi vill gärna bli fler!

Om du är intresserad att komma med i denna intressegrupp, kontakta: Björn Dahlbäck 070 585 61 11