Klimat

isbjorn

 Vill du hjälpa till att  bromsa klimatförändringarna? Gå med i klimatgruppen för Bjäre och Ängelholm!

Vi arbetar med frågor som kommunikationer, sophantering och energiformer. Vi träffas några gånger under vår och höst och planerar olika små insatser för klimatet. Klimatgruppen ingår i Naturskyddsföreningens klimatnätverk och får genom det idéer och tips på kurser och andra arrangemang i hela Sverige. Några exempel på vad vi har gjort hittills:

  • Earth Hour-firande i Ängelholm.
  • Medborgarförslag för hållbart transportsystem i Ängelholm.
  • Remissvar på Båstads kommuns miljöprogram.
  • Öppet brev om klimatfrågan till politiker och tjänstemän i Båstad och Ängelholm.
  • Studiecirkeln ”Klimatsmart vardag” om klimatförändringen och vad man som privatperson kan göra för att bromsa.
  • En vecka före valet i år 2014 anordnade vi en cykel- och klimatdag.

Vi vill gärna bli fler! Om du är intresserad, kontakta: Kanrin Stenholm 0731014524 (Ängelholm) Karl-Axel Sand 0707-984723 (Bjäre)

 
Visning av filmen This Changes Everything på biblioteket i Båstad 20 november.
Klimatgruppens evenemang hösten 2016 är en film baserad på Naomi Kleins bok med samma namn. Boken mottogs med entusiasm. En recensent beskrev den som den bästa faktabok, som utkommit det senaste århundradet. Klein har tidigare kritiserat konsumtionssamhällets varumärkeshysteri. Denna gång kritiserar hon den globala ekonomins aktörer, de internationella storbolagens vinningslystnad. De ödelägger miljön och orsakar den klimatförändring som fortfarande pågår för fullt. Men Naomi Klein ser möjligheter till lösning, om de internationella koncernerna och storbankerna går samman med stater och vanligt folk för att eliminera krisen.
Vi ser fram emot att få se filmen.

 

 

skolan

Träff för klimatengagerade i Skåne och Halland.

Under klimatriksdagen i Linköping förra året bildades ett nätverk  av deltagare, som kom från södra Sverige. Avsikten var att man skulle hålla kontakt med varandra och träffas fysiskt någon gång varje år. Nu var det dags för Ängelholm och Naturskyddsföreningen där att stå för värdskapet. Lördagen den 7 november 2015 samlades man i Sockerbruksskolans matsal under en heldag för att diskutera hur klimatrörelsen ska agera med tanke på de rapporter som framkommit om klimattillståndet. Även andra som inte tillhörde nätverket kunde komma. De två föreläsarnas ämnen och åsikter gav stundom upphov till intensiv debatt. .

Billy Larsson, psykolog och en av initiativtagarna till nätuppropet ”Radikalisera klimatpolitiken nu” inledde dagen. Han ställde sig skeptisk till dem som enbart drev en klimatpolitik,  där åtgärderna bestod i att lansera en ny, billig miljövänlig teknik, som skulle kunna eliminera klimathotet. Det skulle vara en win win-situation. Billy trodde inte sådant skulle förändra situationen på ett avgörande sätt. Han menade att det måste byggas upp en etisk värdegrund för en radikal klimatpolitik, som människor vill leva efter. Först då växer sig klimatrörelsen stark och kan spela en avgörande roll för att påverka beslutsfattare.

Tomas Björnsson, som under många år fördjupat sig i klimatfrågan och är en av de mest kunniga inom Naturskyddsföreningen,  tog upp tankar kring tillväxtbegreppet och nödvändigheten av att modifera synen på ständig tillväxt i konventionell mening, som ju innebär en utarmning av jordens resurser. Tillväxt sägs skapa välfärd, för då  kan man få allt man vill ha, men finns det inte andra mått på vad välfärd skulle kunna vara? Leva klimatsmart innebär också ett gott liv men innehåller då andra värden än bara konsumtion.

Engagemanget var stort under föreläsningarna. Inläggen blev ibland så många, att föreläsarna måste avbryta för att kunna komma vidare. Debatten fick fortsätta efter föreläsningens slut.

Eftermiddagen avslutades med redogörelser för hur Run for your Life-projektet utvecklar sig, dvs stafettlöpningen, med hundratals deltagare, från Kiruna till Paris inför klimatmötet.
Karl-Axel Sand