Vandring till Fältans kors söndag 7 april klockan 10.00

Vi vandrar in i skogen över stock och sten, kuperat och en liten sträcka är utan stig. Det är blött i skogen och du bör ha rejält på fötterna! Stavar kan vara bra att ha. Samåk gärna, det är ont om parkeringsplatser.

Glöm inte fika!

Vi samlas klockan 10 högst uppe på Killeröds Byaväg.

Ansvarig Eva Werner, 070 282 98 04.