Dagfjärilar – något för alla

Läs gärna Thomas Wallins referat från föredraget här.

Tisdag den 25 mars kl. 19.00 berättar Lars Pettersson om Svensk Dagfjärilsövervakning i hörsalen på stadsbiblioteket i Ängelholm. Träffen är ett samarrangemang mellan naturskyddsföreningarna i nordvästra Skåne, Kullabygdens Ornitologiska Förening samt Studiefrämjandet. Alla välkomna – fri entré!

Sedan 2010 finns ett rikstäckande projekt om dagfjärilar, Svensk Dagfjärilsövervakning. Från hela landet har det kommit in rapporter från allmänheten. 2013 noterades hela 65 800 fjärilar av ett drygt åttiotal arter. Samordnare för projektet är lundaforskaren Lars Pettersson. Han kommer den 25 mars till Ängelholm för att berätta om första årets resultat och att bjuda in intresserade nordvästskåningar att komma med som fjärilsräknare.

– Privatpersoner, skolelever, entomologer, fågelskådare, alla är välkomna att delta, säger Lars Pettersson, forskare på Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Varje person som deltar i projektet får till uppgift att under sommarsäsongen notera antalet fjärilar vid ett visst antal tillfällen, antingen på en avgränsad plats, exempelvis hemma i trädgården, eller längs en på förhand bestämd promenadrunda.

– Första året hoppades vi nå ett trettiotal intresserade, men responsen överträffade alla förväntningar. Mer än 370 lokaler har nu övervakats under 2013 och hittills har ett tiotal nya platser tillkommit för 2014, berättar Lars Pettersson.

Syftet med fjärilsövervakningen är att inventera ett stort antal platser år efter år för att få en bild av eventuella förändringar i fjärilsfaunan. I nordvästra Skåne finns många olika miljöer där fjärilar trivs och även många olika fjärilsarter.

– Här finns mycket att upptäcka, både ute i skog och mark och i trädgården hemmavid. Faktiskt kan en helt ny dagfjäril bli bofast i Skåne 2014. Tryfjärilen sprider sig österut i Danmark och har setts i enstaka exemplar längs Skånes västkust berättar Lars Pettersson.

Svensk Dagfjärilsövervakning är en långsiktig satsning som utgör en del av Naturvårdsverkets program för miljöövervakning.  Resultaten används både inom naturvården och i vetenskapliga sammanhang.

För mer information, kontakta: Lars Pettersson, Biologiska institutionen, Lunds universitet Tel nr 046-222 38 18 eller 070-611 63 45 lars.pettersson@biol.lu.sewww.dagfjarilar.lu.se

… eller Thomas Wallin, tfn 070-644 96 60, skype: thewe1