16, 17 maj – Mässa och Hallands Väderövandring

Under Kristihimmelfärdshelgen är det två evenemang på gång.

Lördagen 16 maj finns Naturskyddsföreningen Bjäre på Margeretetorps Trädgårdsmässa med temat Våra vilda grannar med aktiviteter för barn.Det blir insektsholkbygge, quiz och information vad man skal göra för att gynna pollinerande insekter.

Söndagen 17 maj är det vandring för barn med familj på Väderön. Samling 09:45 vid Väderöbåtarnas kajplats. Kläder för väder och matsäck tas med. Båtresan för barn tom 13 bekostas av föreningen.