Slåttertider för våra ängar

Söndag förmiddag den 9 augusti är det slåtter på Haralds ängar. Ängarna som i år blivit klassade som naturreservat.

Nästkommande söndag förmiddag den 16 augusti är det ängen Slottet som skall tar om hand.

Alla som vill vara med i traditionen att sköta en äng och bidra till upprätthållandet av den rika biologiska mångfalden som finns på ängarna är välkomna,

Sensommarhälsningar
Pål Abrahamsson