Titta ut i nattens stjärnhimmel

Håll utkik efter Perseiderna! Meteorregnet kommer att synast tydligast den 12 augusti efter kl 23.

Fenomenet kallas också ”St Lars tårar”

Under v 34 eller 35 planeras det för en gemensam stjärnskådarkväll med kunnig ciceron.

Håll utkik på hemsida, mail och tidning om aktuell tidpunkt. Försöker anpassa till att träffa en stjärnklar kväll.