Klimatkväll torsdagen 8 oktober

Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen Bjäre arrangerar klimatkvällen – Temperaturen stiger på vår jord.

Vad gör vi och vår kommun åt det?

David Kihlberg, från Naturskyddsföreningen riks redogör för aktuella kunskaper.

Katarina Pelin, Båstads kommunchef, redogör för miljö och klimatprogrammet.

Representanter från de politiska partierna och skolelever är inbjudna.

Alla är varmt välkomna till denna kväll i klimatfrågornas tecken.
Aulan i Kunskapscentrum, Båstad bibliotek kl 19:00

Klimatgruppen Naturskyddsföreningen Bjäre
Kontaktpersoner för arrangemanget är: Karl-Axel Sand (070-798 47 23), Eva Werner (070-2829804)