Röjning av kärret i Glimminge Plantering 29 nov

Dags för den årliga röjningen av kärret!

Kärret behöver hjälp för att inte växa igen. De torrare delarna behöver röjas för att skapa möjlighet för bete och ökad biologisk mångfald.

Söndagen den 29:e November

Vi startar vid 9-tiden men det går bar att ansluta senare också

Kontaktperson Hans Lundström 0431-360196