Välkommen till slåtter söndag 14 augusti

I Bjärekretsen har vi förmånen att sköta bl.a. Haralds äng. Välkommen du som vill hjälpa till med slåtterarbetet och därmed både göra en natur- och kulturhistorisk insats.

Medtag matsäck. Föreningen håller med redskap.

Samling kl 9 vid ängen längs Hålevägen.

Ansvarig: Lennart Johnsson, 0431-732 44.