Lyckad vandring i Stora Hult

Gun Wendelbo-Hansson lotsade oss kunnigt genom områdets historia från 1600-talet till nutid. Vi var ca 25 intresserade som fick lyssna till många olika livsöden och händelser. Fin vandring med fikapaus på strandheden och lite sol så småningom!