Gemensamma aktiviteter runt Laholmsbukten

Havsnätverket Laholmsbukten är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningarna Bjäre, Södra Halland och Halmstad. Vi samarbetar kring många intressanta aktiviteter.

25 februari – 2 mars – Utställning om havet på Båstads bibliotek.

3 mars – Exkursion 10.00 14.00 (senast)
Laholmsbukten – fågelområde av internationellt värde samling vid Hökafältetsentré i norra Mellbystrand.

Denna dag ägnas åt Laholmsbuktens musslor och fåglar. Tusentals änder främst svärtor och sjöorrar övervintrar i Laholmsbukten. Svärtorna tillhör en internationellt rödlistad population vilket innebär att detta vinterområde är mycket värdefullt. Vi börjar ute vid Hökafältet och fortsätter sedan med bildvisning och diskussion inne på Hökagården, där det också är möjligt att förtära medhavd lunch/fika. Varma kläder och kikare är bra.
Arrangör: Havsnätverket Laholmsbukten.