Hur ser livet ut på bottnen i Laholmsbukten?

Välkommen att följa med på en tur ut i Laholmsbukten med forskningsfartyget Sabella.

Tisdag 6 augusti, Torekovs hamn kl. 10.00 och 14.00.
Onsdag 7 augusti, Halmstad, Slottskajen i Nissan kl. 10.00, 14.00 och 18.00.
Torsdag 8 augusti Båstads hamn kl. 10.00 och 14.00.

Ute i bukten kommer en provtagning av botten att göras. Bottenprovet kommer att undersökas uppe på fartyget för att se vilka arter som lever på och i bottensedimentet. Vi har här hjälp av en kunnig marinbiolog. Varje tur varar runt 2,5 timmar och har plats för 22 personer med en åldersgräns på 7 år. En plats kostar 100 kronor per person och tur.

Föranmälan görs via mejl till Bo Hansson, bo.t.hansson@netatonce.net. Tel 073 – 580 12 33. Ange namn på deltagare samt vilken tur som man vill följa med på. Information om betalning till Plusgiro kommer med bokningsbekräftelsen. Observera att det är begränsat med platser på varje tur så det är först till kvarn som gäller.

Arrangörer: Havsnätverket Laholmsbukten och Kattegatts kustvattenråd

Du kan läsa mer om Västerhavsveckan via denna länk.