Laxens år 2019

Överlever laxen i Halland?

Alla natur-, vatten- och fiskintresserade hälsas välkomna till två spännande dagar i Södra Halland.

Laholm 14 – 15 september – Seminarium och exkursion
Under denna helg erbjuds du goda kunskaper om laxens möjligheter att kunna finnas kvar i de halländska åarna. Du får genom fältexkursioner se lyckade projekt för att stödja laxens vandringar och ge förutsättningar för lekplatser. Möten med andra deltagare kan ge ytterligare kunskapsinhämtning och ge inspiration att befrämja laxens levnadsbetingelser.
Lördagen den 14 september möts vi på Lagagården nära kraftstationen 5 minuters raska bens promenad från busstationen i Laholm. På söndagen ger vi oss iväg med chartrad buss till Stensån, Ätran, Nissan och Lagan. Arrangemanget är kostnadsfritt genom medfinasiering från Havs- och Vattenmyndigheten och Sportfiskarna (mat under bussturen betalas dock av var och en).
Arrangör är Havsnätsverket Laholmsbukten som består av Naturskyddsföreningarna i Bjäre, Södra Halland och Halmstad. Önskar du mera Information kontakta Margareta Lindgren margareta.flammabygget@outlook.co. Anmälan görs till Margareta Lindgren margareta.flammabygget@outlook.com. Ange namn och telefonnummer. Ange också om du deltar båda dagarna eller enbart den 14 eller 15 september. Deltagarantalet den 15 september är begränsat. Deltagare som har anmält sig till båda dagarna kommer med i första hand.
Uppge om du är allergisk mot något.
Anmäl dig senast måndagen den 9 september.