Vi vandrar på Skåneleden

Denna höst vandrar vi tillsammans delsträckan Torekov till Ängelsbäck. Vi kollar fåglar, hav och land med någon kännare av denna trakt. Återfärden organiseras. Ta med matsäck.

Tid och plats: kl 09.30 – ca 3 timmar. Samling Torekovs parkering vid småbåtshamnen.

Anmälan: Du som änskar återfärd ring Eva Werner 0702 82 98 04 eller Gunilla Abrahamsson 0738 52 09 00.

Välkommen!