Blommande ängar och vägkanter – tisdag 14 januari

En äng är lätt att sköta, vacker att se på och gynnar biologisk mångfald. Inger och Mats Runesson från Pratensis AB har lång erfarenhet och lär oss allt om att anlägga och sköta en äng.

Tid och plats: Kl 18.30, aulan Kunskapscentrum ingång biblioteket Båstad.

Ansvarig: Kerstin Junker Lönnerholm, 070 880 38 06

Välkommen!

Läs mer på http://www.pratensis.se/