Programmet för våren 2020

Är du medlem i föreningen har du fått programmet i din brevlåda. Du kan också läsa det i denna länk. Alla är välkomna till våra aktiviteter.

Årets första aktivitet äger rum på tisdag den 14 januari klockan 18.30 i aulan, Kunskapscentrum vid Båstad bibliotek. Då lär oss Inger och Mats Runesson hur man anlägger och sköter en äng till gagn för biologisk mångfald och trevnad.

Välkommen!