Kretsstämma 18 augusti 18:30

Hej alla medlemmar i Naturskyddsföreningen Bjäre

Här kommer en kallelse till Kretsstämma.
Tid: 18 Augusti 2020, klockan 18:30
Plats: Sinarpsdalen på vandringsleden i slänten nedanför Lindegrens.

Normalt brukar föreningen ha årsmöten under Mars månad.
Som ni alla förstår så blev detta inställt pga rådande Corona och Covid-19 pandemi.
Tills vidare har styrelsen agerat som tidigare, med vetskap om att det inte formellt förankrats på på ett årsmöte.
Nu gör vi ett nytt försök att hålla en kretsstämma och denna gången utomhus i Sinarpsdalen under en kväll i Augusti.

Efter den formella krets stämman så går vi en tur till de nyanlagda våtmarkerna i Sinarpsdalen där Naturskyddsföreningen varit med och delfinansierat projektet.

Information inför årsmötet.
Organisation:
Styrelsens ordinarie ledamöter föreslås fortsätta i sina roller. Ingen har frånsagt sig sitt uppdrag.
Vad gäller styrelsens suppleanter föreslår valberedningen att Stina Jansson ersätts med Björn Werner.

Revisor
Mats Ljunggren har frånsagt sig sitt uppdrag och här föreslås ersättare bli Vibecke Gunnarsson (Idag arbetar Vibecke som Ekonomi controller på Lindab Profil AB)

Valberedning
Lotta Hammar har avsagt sitt uppdrag i valberedningen och föreslås ersättas med Lina Lindegren.

Ekonomi:
Kretsens ekonomi är god
Revisorerna har gjort sin granskning och funnit den i god ordning.

Stämmohandlingar:
Dagordning NFB_KretsstämmaFörÅr2019-DAGORDNING2_Aug2020
Verksamhetsberättelse NFB_VERKSAMHET-19
Resultat och balansräkning Resultatrapport2019
Verksamhetsplan 2020 BNF_Verksamhetsplan-2020

Väl mött
Kretsens ordförande
Pål Abrahamsson