Blå kustslingan – Miljö och Natur på land och i hav. 1 Augusti 2020 i Skummeslöv

Lördagen den 1 augusti, klockan 10.00 samlas vi på parkeringen i Södra Skummeslövsreservatet ( i skogen norr om gamla reningsverket) för att under ca 2,5 timmar ta oss runt på slingan i reservatet och lära oss mer om naturen på både land och i hav, samt vad som händer när klimatet ändras och konkurrensen om ”naturen” ökar.

Vi coronaanpassar nu vår aktivitet. Vandringen blir ca: 3 km lång och går i långsam takt med många stopp, medtag gärna något att sitta på. Vi delar upp oss i mindre grupper redan vid parkeringen och kommer att ha ca 6 stationer-stopp utmed slingan, med kunnig guid på var plats. Medtag fika, då vi lägger in en lämplig paus i schemat för detta.

Annelie Ohlsson från länsstyrelsen pratar om reservatet, skötselplaner och tankar kring det och kommunens planer. Björn Dahlbäck ger oss fakta om klimatet, höjda havsnivåer, höjda temperaturer och konsekvenser för havet. Bo Hansson ger oss en inblick i vattenrening, övergödningsproblematik, alger och vad som kan göras i det alltmer tätbefolkade kustområdet. Annalena Holm presenterar Havsnätverket Laholmsbuktens arbete med att sprida kunskap om att förbättra miljön i och längst bukten. Margareta Lindgren redogör för restaureringen på heden, invasiva arter, samt erosion i dynfronten och fördynernas betydelse. Gunvor Petersson tar oss in till de gamla inre trädklädda dynerna och visar den speciella miljön som här har utvecklats med t.ex  stora bestånd av orkiden knärot.

Undrar du något kontakta Margareta Lindgren 0430-63044 eller 0730874890

Varmt välkomna

Havsnätverket Laholmsbukten Naturskyddsföreningarna i Södra Halland, Bjäre och Halmstad i samverkan med Länsstyrelsen