Webbinarium – ”Våra våta platser” 20 januari

Havsnätverket Laholmsbukten har bokat webbinariet ”Våra våta platser” om våtmarker och våtmarksanläggning. Webbinariet hålls av riks.

Datum och tid för webbinariet är onsdagen den 20 januari kl. 18.30 – 20.30 och man föranmäler sitt deltagande till Bo Hansson via mejl.

Anmälan till webinariet till bo.t.hansson@netatonce.net

Riks har satt en gräns på minst 15 deltagare för att webbinariet ska bli av, så anmäl dig!

Innehåll och program:

Är du intresserad av att lära dig mer om vatten och våtmarker och vill kanske göra en insats för bättre vattenmiljö?

Sjöar och vattendrag i Sverige är kraftigt påverkade av många olika mänskliga aktiviteter. Under mer än hundra år har vi sänkt sjöar, dikat ut våtmarker, och dämt upp det rinnande vattnet i älvar och åar för att kunna utnyttja dess kraft. Vi har också under lång tid använt våra vatten som slutstation för avloppsvatten och gifter. Tillståndet i många sjöar och vattendrag i Sverige är inte alls så bra som man skulle önska på grund av detta.

De stora miljöutmaningarna i våra vatten löser man inte i en handvändning, men det finns en hel del som du som är intresserad av att jobba för bättre vattenmiljö kan bidra med. I webbinariet Våra våta platser får du lära dig mer om vatten och våtmarker. Du får tips på vad du själv kan göra för vattenmiljön och den biologiska mångfalden genom att engagera dig i vattenmiljöfrågor och skapa mer och bättre våta platser i landskapet.

Introduktion (tot 10 min)

  • Välkomna – kort presentation (Mia & Andreas, 5 min)
  • Praktisk information –  upplägg, hur man kan delta etc… (Mia/Andreas 5 min)

Hur är tillståndet i våra vatten och våtmarker? (tot 30 min)

  • Våtmarker – vad har hänt med våra våtmarker? Varför? Naturvärden och ekosystemtjänster som går till spillo (Andreas 15 min)
  • Ytvatten – vad har hänt med våra sjöar och vattendrag? Varför? Naturvärden och ekosystemtjänster som går till spillo, strandskydd (Mia 15 min)

Lokalt/regionalt perspektiv (tot 15 min)

  • Vilka vattenmiljöfrågor/våtmarksfrågor är aktuella här? (Sinarpsdalen + ev om ni har något mer projekt i gruppen får dela på max 15 min)

Möjlighet till frågor (tot 5 min)

Vad kan vi göra? Tips och gemensam diskussion (tot 25 min)

  • Åtgärder på olika nivåer – Viva vatten (Mia 5 min), Tid för våtmark (Andreas 5 min)
  • Vad kan vi göra – gemensam diskussion (alla 20 min)

Avslutning (tot 5 min)

  • Summering (Andreas & Mia, 5 min)