Klimatet på Bjäre

Hur ser utsläppen av växthusgaser ut på Bjäre – vilka är mängderna, vilka är källorna och vad kan göras?
10 november kl 19.00 presenterar vi och Bjäre klimatkonsortium rapporten i aulan på Akademi Båstad gymnasium (eller digitalt på bjäreklimat.se).