Programmet är klart!

Välkommen att delta i våra aktiviteter. I programmet kan du se våra planerade aktiviteter under våren och sommaren 2022. Det kan också dyka upp vandringar eller annat som planeras med kortare framförhållning. Följ oss gärna på facebook, där berättar vi om vad som händer i föreningen.

Program februari-augusti 2022