Påskvandring på Hallands Väderö

Den traditionella påskvandringen på Väderön, vår pärla i Kattegatt gör vi i år med Björn Werner. Han visar ”BushLife” – ett EU-projekt som pågått i fem år på ön. BushLife handlar om att återställa och förbättra bevarandestatusen för de skånska träd- och buskrika gräsmarker som ingår i EUs naturvårdsnätverk Natura2000. I BushLife ingår både Bjärekusten och Hallands Väderö.

Läs mer om BushLife och skötsel av skyddad natur.

Ta med matsäck!

Dag: söndag 17 april

Tid: 09.45

Plats: Väderöbåtarnas kajplats, Torekov

Medarrangör: Sällskapet Hallands Väderös Natur

Ansvarig: Eva Werner, 070 282 98 04

Väderöbåtarnas turlista och biljetter

Foto: Mia Emilsson