Inbjudan till Bioblitz och fältvandring kring LEVA-våtmarker! – 13 Augusti kl 13-16

Biobliz – En blixtinventering!

Vi börjar med fika och en kort information om två våtmarker som har anlagts med hjälp av projektet LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland och nordvästra Skåne, LOVA och Naturskyddsföreningen.

Sedan inventerar vi arter i och kring våtmarkerna. Vill du inventera själv, så är det fritt fram att fokusera på en specifik organismgrupp eller olika – trollsländor, vattenväxter, växter i strandzonen eller på land, skalbaggar, fåglar, mm. Alla arter är intressanta!

Du är också välkommen att bara testa på håvning efter småkryp i vatten eller försöka fånga vuxna trollsländor.

Anmäl er till Kalle Ström Töttrup, Hushållningssällskapet via mejl; kalle.strom-tottrup@hushallningssallskapet.se  eller telefon; 073- 620 59 74.

Hitta hit!
Länk till google-maps: https://goo.gl/maps/qJSdSJxDS1Whdk6k8

Inbjudan som pdf. 2022.08.13_Inbjudan till Bioblitz och fältvandring kring LEVA-våtmarker.

Välkomna
Pål Abrahamsson, Naturskyddsföreningen Bjäre
Lea Schneider, Hushållningssällskapet