Öppet forum om klimatet på Bjäre – 17 oktober kl 18.30

Öppet forum 2 – En inspirationskväll till vad jag som medborgare kan göra för klimatet.

Platsen är Bjäre hembygdsgård i Boarp.
Vi börjar 18:30 och håller som längst på till 21:00

Temat är de 5 B’na: Biffen, Bilen, Bostaden, Börsen och Butiken
Formatet för kvällen är workshopdiskussioner.
Josefin Friberg från Naturskyddsföreningen Skåne är med oss och inspirerar oss i samtalen under kvällen.

Som förberedelse är det intressant att göra klimatkalkylatorn och matkalkylatorn.

www.klimatkalkylatorn.se

www.matkalkylatorn.se

Det bjuds så klart på fika!
Anmäl gärna ditt deltagande så vi kan planera för fikat till Pål Abrahamsson.

E-post – bjk016501@bjarenet.com

Telefon/SMS – 070-3950118

Välkomna
Klimatgruppen genom Pål Abrahamsson