Lyssna på strandpaddor – 22 maj kl 21.00

På den biologiska mångfaldens dag – 22 maj – lyssnar vi på strandpaddor i Glimmine plantering. Samling vid stora parkeringen klockan 21.00. Vi startar med fika som var och en tar med.

Kontakta Ebbe om du har frågor, 0739 23 60 06.

Välkommen!