Välkommen till slåtter

Nu har du möjlighet att göra en natur- och kulturhistorisk insats genom att hjälpa till med slåtterarbetet på de ängar som Bjärekretsen sköter. Var och en hjälper till i egen takt och efter förmåga. Redskap finns på plats. Fikapausen är viktig, så glöm inte fikakorgen.

Söndag 6 augusti – Haralds äng – klockan 10.00, Hålevägen. Ingången är markerad.
Söndag 20 augusti – Slottet – klockan 10.00, vägen mellan Killeröds byaväg och Önnarpsvägen. Ingången är markerad.