Hur mår havet? Hur mår Kattegatt? – måndag 5 februari kl 19.00

Under 2023 har Havs- och vattenmyndigheten gjort en rapport om tillståndet i de svenska haven. HELCOM, samarbetsorganet för Östersjön, har lagt fram sin rapport, HOLAS 3, och OSPAR, samarbetsorganet för Nordsjön har kommit med en rapport, QSR 2023. Dessa rapporter ger alla en negativ bild av utvecklingen av havsmiljön. Varför är det så, och vad säger rapporterna, och vad innebär det för kusten runt Bjäre? Mats Svensson, avdelningschef för Havsförvaltningsavdelningen på Havs- och vattenmyndigheten i Göteborg kommer och berättar.

Vi träffas i aulan på Kunskapscentrum Agardh i Båstad klockan 19.00 måndag 5 februari.

Frågor besvaras av Stina Knutsson, 070-898 42 24.

Välkommen!