Vandring till Fältans kors söndag 7 april klockan 10 – ÄNDRAD STARTPLATS

Vi vandrar in i skogen över stock och sten, kuperat och en liten sträcka är utan stig. Det är blött i skogen och du bör ha rejält på fötterna. Stavar kan också vara bra. Samåk gärna då det är ont om parkeringsplatser.

Glöm inte fika!

Vi samlas klockan 10 högst uppe på Killeröds Byaväg. Ändrad mötesplats – vi samlas vid Böskestorp stugor.

Ansvarig Eva Werner, 070 282 98 04