Uppstart – Invasiva växter ska bort – 25 april

Detta informationsmöte tillsammans med representanter från Båstad kommun börjar med en liten vandring runt våtmarkerna i Sinarpsdalen. Därefter samlas vi runt grillen (ta med eget att grilla) och planerar för sommarens insatser. Vi diskuterar var vi ska gå ut och kolla och bekämpa de invasiva bestånden.

Jättebalsaminen är en invasiv art som är ganska enkel att ta bort. Den har ett litet rotsystem som kommer upp om man drar upp den. På mötet pratar vi om att vi kan hjälpas åt att ta bort den i juni månad, innan midsommar.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om invasiva arter och få tips på hur man bekämpar dem.

Naturvårdsverkets sida om jättebalsamin

Samling – Sinarpsdalens parkeringsplats

Tid – Klockan 18.00

Ansvarig – Eva Werner, 070 282 98 04 i samarbete med Studiefrämjandet