Främmande invasiva arter i Skåne – vad kan de ställa till med? Föreläsning torsdag 23 maj kl 17.00

Allt fler främmande växtarter sprider sig i vår natur, men vad innebär det egentligen att en art är främmande och kanske invasiv? Och på vilket sätt kan invasiva arter påverka naturen och oss människor? Torbjörn Tyler, forskare och museiintendent vid Lunds Universitets Biologiska Museum hjälper oss reda ut begreppen och samtidigt se komplexiteten i problemen.

Välkommen till Kunskapscentrum Agardh, Aulan, Båstad torsdag 23 maj klockan 17.00.

Arrangör Naturskyddsföreningen Bjäre, Studiefrämjandet och Båstad bibliotek.