Strandpaddor och igelkottar

Det är för torrt – strandpaddorna spelar inte!

Vår populära paddsafari skjuts på framtiden tills de rätta förutsättningarna dyker upp.

Igelkottsinventering

Naturskyddsförening Bjäre initierar nu en igelkottsinventering på vår halvö. Igelkotten är rödlistad och minskar i antal i hela Sverige. Har du sett eller under sommaren ser någon igelkott på Bjäre, gå in på Artportalen (artdatabanken.se) och rapportera ditt fynd. Då kommer djuret med på en karta så att vi kan se var de finns. Maila också gärna till ulrica.hilmersson@gmail.com och ange hur många och var (plats/adress).

Glöm inte att igelkotten är aktiv på natten. Robotklippare är ett hot för igelkottar så schemalägg klippning till dagtid!

Tack för ert engagemanget!

Tips att tänka på vid rapportering på Artportalen

Man måste vara inloggad, det vill säga skapa ett konto om man inte redan har det. Det bästa är att använda sig av checklistan. Då kan man rapportera från sin position. Nedan länk ger tips om användandet av checklistan.
https://www.artdatabanken.se/hjalpa-till/rapportera-fynd-av-arter/rapportera-med-checklista/lar-dig-rapportera-med-artportalens-checklista/

Projekt 2024: Rädda igelkotten – Bjäre
fokus robotklippning men även habitat, mat etc.

Igelkottar har funnits i 30 miljoner år. 2020 blev igelkotten Rödlistad som ”nära hotad” i Sverige. Enligt Artdatabanken fanns 30 000 st igelkottar 2023.

Världens äldsta igelkott hittades 2016 i Danmark, den dog 16 år gammal av en hundattack. Enligt Maria Dacke´s bok ”Rädda igelkotten, taggad att leva” är medellivslängden idag för igelkotten endast två år. 60% dör under sitt första levnadsår. Bilen, hunden, robotklippare, kant-skärare, gifter i jordbruket (lagras i fettet som de använder under vinterdvalan) är bland de mänskliga faktorer som gör att igelkotten inte får leva sitt fulla liv och inte hinner reproducera sig som de ska för att populationen ska vara livskraftig.

Lokalt på Bjäre kommer flertalet robotklippta igelkottar till Dalagårdens veterinär där de får somna in då det inte går att rädda igelkottar med bortklippt nos eller bortklippta ben. Sönderklippta redan döda igelkottar har setts i Hemmeslöv i skogsslingan vid Norra Ringvägen (Ulrica Hilmersson, Naturskyddsföreningen). Igelkottar skulle slippa dö den plågsamma robotklippardöden om alla körde sin robot enbart mellan kl 10.00-16.00 då igelkotten sover. Annan tid är de ute och letar mat. Roboten klipper dem eftersom igelkottens instinkt är att rulla ihop sig och bara ligga still när den anar fara. Naturskyddsföreningens kampanj syftar till att hjälpa den biologiska mångfalden på Bjäre genom fokus på den rödlistade igelkotten och information om ”Igelkottssäker klipptid 10-16”.

Utöver begränsad klipptid kan man hjälpa igelkotten med stödmat inför vinterdvalan och efter uppvaknandet på våren då de är magra. De behöver mat med hög proteinhalt, torr kattmat är därför optimalt i kombination med en vattenskål. Deras naturliga föda är maskar, sniglar och insekter. Man kan därför även lämna löv- och vedhögar på sin tomt eftersom insekter gillar att bo där – högarna blir som naturliga matskafferier för igelkotten. De kan också bygga något av sina flertal dag-bon som de behöver för sin sömn mellan 10.00 och 16.00 i sådana högar.

Sommarhälsningar
Pål Abrahamsson, Ordförande
Ulrika Hilmersson, Aktivitetsansvarig för Igelkottsinventeringen.