Perfekt skådarväder på fågelskådningens dag!

Nio personer hade samlats för att njuta av fågelskådningens dag i perfekt skådarväder. Vi vandrade in i Sinarpsdalen och lyssnade och spejade efter fåglar och annat intressant .Vi fick höra både Sothöna och Rörhöna i och tala om skillnaderna i deras läten. Sothöna observerades även på bo.

Det var ganska bra fart på sångarna och vi hörde Lövsångare, Gransångare, Svarthätta och Ärtsångare. Längre in i dalen fick vi beskåda ett par Mindre hackspettar som var i full färd med att se till att föra sina gener vidare. Svart vit flugsnappare besökte en holk och fångade insekter bland björkarna. Både Större hackspett och Gröngölingen ropade.

Med utsikt över dalen och betande kreatur fikade vi i vackert väder medan Göken ropade på håll. Diskussioner mellan de aktiva deltagarna om fåglar och annat viktigt i naturen gjorde att vi inte hann gå den sträcka det var tänkt utan fick vända tillbaka lämpligt nog när marken började bli allt för sank.

En mycket trevlig förmiddag. Tackar för visat intresse och gott sällskap.

Holger