Guldgul ginst, varm sand och surrande insekter i Veinge – lördag 8 juni kl 10

Rubriken använde radions P1, Naturmorgon, som sändes för två år sedan. Nu gör vi om det, men i verkligheten. Krister Larsson guidar oss i Vessinge sandhedars naturreservat runt Vessingesjön. Området är rikt på rödlistade arter, främst bland insekter, kärlväxter och svampar. Markerna sköts med naturvårdsbränning och grävmaskiner.

Detta är ett samarrangemang med Länsstyrelsen i Halland, Naturskyddsföreningen Bjäre, Södra Hallands naturskyddsförening och Hallands Botaniska Förening.

Samåkning eller köra själv?

Samåkning från Båstad hållet:

Samling avfart 39 E6:an samåkningsplats (Östra Karup) Tid  09:05, avfärd 09.15.

Kontakt Holger Holgersson 0709481168

Samåkning från Förslövs hållet:

Samling vid Förslövs kyrka kl 08:55, avfärd 09:05

Kontakt Eva Werner 0702829804

Köra själv

Samling Veinge IP kl 10:00 lördag 8 juni.

Det tar ca 25 min att köra från Östra Karup och cirka 35 min från Förslöv.

Samling på parkeringen vid Veinge IP (Koordinater: WGS84 56,549488- 13,084403; RT90 6272432-1332680)

Ta med fika.

Vid frågor kontakta Holger 0709481168

Foto från Länsstyrelsen Halland