En härlig blomstervandring på Vasaltheden 16 juni

Vid ”De vilda blommornas dag” tog Johan  Krook med oss på en härlig blomstervandring på Vasaltheden som anses vara ett av de mest värdefulla områden inom kustreservatet. Vi fick se många ovanliga blomster, gräs och starr, men även vanliga arter som många av oss kände igen. På den mer torra marken växte gräs som fårsvingel, rödven, darrgräs (hjärtegräs). Bergsyran  lyste röd på långt håll. Backtimjan, käringtand, styvmorsviol trivs också torrt.  Vid bäcken förstås bäckveronika och sileshår, och kanske kustarun  passar in i det gänget? Ärenpris, granspira, mycket gulmåra och flera andra  mer svårbestämda måror hittades. Mossbergs flora och lupp behövdes ibland!
Och fikade gjorde vi mitt i det vackra!
Vi kollade också de nya gölarna och såg några grodyngel. Och Johan  hade vid ett tidigare besök sett utter på stenstranden vilket är ovanligt. Så blev det lite både flora och fauna.
Vi (33 st) tackade Johan för den fina upplevelsen med en burk drottningsylt som Eva kokat och en påse potatis och ett knippe dill från Hans Lundström på Lundströmsgården.

Sileshår på Vasaltheden kunde studeras under blomstervandringen.