Välkommen att delta i våra aktiviteter – här är programmet för augusti-december 2024

Höstens och vinterns program är klart och bjuder på många aktiviteter. Vi sköter tillsammans de tre ängar vi tagit under vårt beskydd, vi vandrar, byter kläder och städar. Du får möjlighet att lära mer om insekternas betydelse för biologisk mångfald i din närhet då Mats Svensson föreläser. Vid vår soppkväll kommer Johan Eklöf och berättar om hur ljusföroreningar påverkar människor och djur. Dessutom planterar vi ätbara kastanjer i skogsträdgården i Sinarpsdalen.

Program augusti – december 2024

Ett varierande, lärorikt och intressant program framtaget av Eva, Stina och Kerstin i programgruppen. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Gunilla Abrahamsson och Kerstin Junker Lönnerholm för mångårigt arbete i programgruppen och till Lotta Luttrop som layoutat vårt program i pappersformat i många år. Nu ser programmet lite annorlunda ut och vi vill så långt det är möjligt undvika att trycka och göra utskick. Du som har angett din e-postadress i medlemsregistret får programmet till din e-post. Det finns också här på vår webbplats. Vi påminner om våra aktiviteter både här och på vår facebooksida – gilla gärna den.

Om du inte får programmet på e-post – gå in på ”Mina sidor” på Naturkontakt och ange e-postadress, alternativt kontakta medlemsservice på medlem@naturskyddsforeningen.se.

Programmet finns också att hämta på kommunens bibliotek och Bjäre bokhandel.