Naturvårdens dag 30 augusti

Båstads kommun bjuder på aktiviteter för naturvården i vår bygd. Vandra och lär känna våra vackra naturområden. Var med och bidra till den biologiska mångfalden. Det blir tre mötesplatser.

Kustslingan

Här kan man vandra men också tillverka lerbollar fulla med blomsterfrön för att gynna bina.

Grevie äng

Kommunen har anlagt en blommande äng. Bygg ett insektshotell eller en fjärilsholk.

Sinarpsdalen

Ett våtmarksprojekt presenteras. Det planeras i samverkan mellan kommunen, Sinarpsdalens intresseförening och Naturskyddsföreningen. Vi finns på plats med NATURFALKEN ett ”simborgarmärke” i artkunskap. Ett roligt sätt att lära mer och testa sina kunskaper.

För tider och mer information se http://www.bastad.se/kommunens-naturvardsprojekt-visas-upp-under-lona-dagarna/.