Våtmarksprojekt i Sinarpsdalen – fältvandring 4 november kl 14-16

Följ med på en fältvandring i Sinarpsdalen där vi tillsammans med Hushållningssällskapet, Sinarpsdalens intresseförening – Bengt Gunnarsson och Naturcentrum AB – Jens Morin tittar på det pågågende våtmarksprojektet i Sinarpsdalen. Deltagandet är kostnadsfritt och anmälan görs senast den 30 oktober till Lea Schneider – lea.schneider@hushallningssallskapet.se (035-465 05). Plats meddelas till de som anmält sig.

Fokus ligger på våtmarksprojektets bakgrund, engagemang och syfte, samt administrativa och tekniska bitar av vårmarksanläggningarna i Sinarpsdalen. Visning av en i oktober 2020 nyanlagd våtmark.

Fältvandringen ordnas av Hushållningssällskapet Halland inom projektet LEVA-Kattegatts kustnära vatten: södra Halland och nordvästra Skåne.

Fältvandringen riktar sig till alla LEVA-intresserade och naturintresserade.

Mer information om LEVA-Kattegatt finns på https://hushallningssallskapet.se sök LEVAKattegatt och på https://www.facebook.com/LEVAKattegatt/.