En härlig blomstervandring på Vasaltheden 16 juni

Vid ”De vilda blommornas dag” tog Johan  Krook med oss på en härlig blomstervandring på Vasaltheden som anses vara ett av de mest värdefulla områden inom kustreservatet. Vi fick se många ovanliga blomster, gräs och starr, men även vanliga arter som många av oss kände igen. På den mer torra marken växte gräs som fårsvingel, […]

Läs mer

Ny spång på ängen Ledtorpet

Ängen Ledtorpet i Lya ligger  ca 100 m sydväst om Lya fäladsväg på höger sida. Den sköts av Naturskyddsföreningen i samarbete med elever från Akademi Båstad gymnasium. Nu har det byggts en ny spång till ängen. Stort tack till Lennart Jonsson, Bo Werner, Lars Stefansson och Ebbe Berglund för detta. Och ett stort tack till […]

Läs mer

Bjäre mot invasiva arter – jättebalsamin

Vid vår träff i Sinarpsdalen 25 april presenterade Naturskyddsföreningen idén om att tillsammans, i grupper på Bjärehalvön börja bekämpa jättebalsamin i samarbete med Båstad kommun. Vi bildade små grupper för Båstad, Västra-Karup/Boarp, Torekov och Förslöv. Vi har en WhatsApp-grupp (WhatsApp är en gratis app för meddelanden och samtal) där vi kommunicerar när vi drar ut, […]

Läs mer

Exkursionsrapport Vessinge sandhedar 2024 06 08

Tretton personer slöt upp till lördagens exkursion på Veinge IP. Där träffade vi vår eminenta guide, Krister Larsson, som skulle leda oss på Vessinge sandhedar bland restaurerade sandmarker och kulterbetsmarker. Krister berättar att området är unikt för Sverige och närmare 100 rödlistade arter av svampar, insekter och växter finns inom det lilla reservatet. Vidare berättar […]

Läs mer

Guldgul ginst, varm sand och surrande insekter i Veinge – lördag 8 juni kl 10

Rubriken använde radions P1, Naturmorgon, som sändes för två år sedan. Nu gör vi om det, men i verkligheten. Krister Larsson guidar oss i Vessinge sandhedars naturreservat runt Vessingesjön. Området är rikt på rödlistade arter, främst bland insekter, kärlväxter och svampar. Markerna sköts med naturvårdsbränning och grävmaskiner. Detta är ett samarrangemang med Länsstyrelsen i Halland, […]

Läs mer

Perfekt skådarväder på fågelskådningens dag!

Nio personer hade samlats för att njuta av fågelskådningens dag i perfekt skådarväder. Vi vandrade in i Sinarpsdalen och lyssnade och spejade efter fåglar och annat intressant .Vi fick höra både Sothöna och Rörhöna i och tala om skillnaderna i deras läten. Sothöna observerades även på bo. Det var ganska bra fart på sångarna och vi […]

Läs mer